Aalbersberg Consultancy BVIn de regel zal Aalbersberg Consultancy zich voor een afgesproken tijd tegen een overeengekomen uurtarief ten dienste stellen van de opdrachtgever.
Dit uurtarief hangt af van de dagelijkse tijdsinvulling en duur alsmede of het in Nederland of buiten Nederland plaatsvindt.
Natuurlijk zijn aparte tariefafspraken in overleg ook mogelijk.
Een eerste gesprek over de mogelijkheden is altijd gratis.