Aalbersberg Consultancy BV
De afgelopen jaren hebben duidelijk aan het licht gebracht dat er een mismatch bestond tussen gefinancierde vastgoedprojecten en daadwerkelijke vraag. Door een te hoge leverage is de terugbetaling of herfinanciering vaak een probleem geworden. Het uitoefenen van zekerheden of inschakelen van advocaten kan eerder een averechts effect hebben op de oplossing van het probleem, maar is soms ook onvermijdelijk. Aalbersberg Consultancy kan uw organisatie helpen bij:

  • het scannen van de gesloten contracten en documentatie
  • het overleggen met de wederpartij
  • het aandragen van oplossingsrichtingen
  • in contact treden met advocatuur of adviseurs van de wederpartij