Aalbersberg Consultancy BV
Aalbersberg Consultancy kan uw afdeling of organisatie tijdelijk een oplossing bieden voor de invulling van posities waar het gaat om:

  • Vastgoedgerelateerde (her-)structurering van leningen
  • Loan portfolio management
  • Implementatie van de juridische component binnen kredietcomité, fiatteringsinstanties
  • Relatiemanagement met banken
  • Projectmanagement